درباره ما


قالبسازی رافی از سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت در عرصه ساخت قالب های صنعتی کرده.این مجموعه در سالهای نخست فعالیت خود را با ساخت قالبهای مربوط به قطعات پلاستیک و دایکاست صنعت خودرو آغاز نموده و سپس به صورت تخصصی وارد عرصه قالب های تزریق و باد کن صنعت بسته بندی نوشابه و آب معدنی شده این مجموعه همچنین در زمینه تولید قالبهای قطعات پزشکی فعالیت داشته و تجربه تولید قالبهای مربوط به قطعات پلاستیک ست دیالیز را برای شرکتهای مربوط به تولید این قطعات را داشته.