PET


واد اولیه PET داخل سیلوی مواد، توسط لوله های مواد کش وارد گازگیر شده و به مدت حدود ۶ ساعت در دمای بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ درجه گازگیری ....شده
br> مواد اولیه PET داخل سیلوی مواد، توسط لوله های مواد کش وارد گازگیر شده و به مدت حدود ۶ ساعت در دمای بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ درجه گازگیری شده و به ماشین تزریق منتقل می شود . این مواد در طی فرایند تزریق , ذوب شده و به داخل قالب تزریق می شوند، قطعات داخل قالب و توسط چیلر خنک کاری شده و قطعه شفاف از قالب خارج می شود . این قطعات توسط نوار نقاله حمل شده و وارد کیسه های مخصوص شده و بسته بندی می شود . مواد اولیه PET : در زمان حاضر بیشتر پریفرم ها با مواد PET گرید بطری و با ویسکوزیته ۰٫۷۸۱ و ۰٫۸۲۱ تولید می شوند